tiistai 7. heinäkuuta 2015

Laajennamme lukudiplomia alle kouluikäisille!


Kuva: Jenni Joru
KETUNPENTU

Lukukettu-lukudiplomi aikuisen ja lapsen yhteisiin lukuhetkiin: kohderyhmänä alle kouluikäiset lapset

Children are not born smart, they are made smart
Maailmani rajat ovat kieleni rajat


Mistä on kyse? Lukukettu-lukudiplomia laajennetaan alle kouluikäisten pariin Ketunpennulla, joka on suunnattu lasten ja aikuisten yhteisiin lukuhetkiin. Hankkeen tarkoitus on tarjota vanhemmille ja muille lapsen elämässä oleville tärkeille aikuisille sekä varhaiskasvattajille opastusta, tukea ja valmista materiaalia yhteisten lukuhetkien toteuttamiseen kotona ja päiväkodeissa. Ketunpentu suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Materiaali voidaan jalkauttaa kaikkiin Toenperän kirjastoihin.

Materiaalipaketti
Ketunpentu-lukudiplomia varten tuotetaan materiaalipaketti, jossa on perussadut paperi- ja e-muodossa sekä lyhyt esipuhe yhdessä lukemisen sosiaalisesta ja kognitiivisesta merkityksestä.

Materiaalipakettiin tuotetaan kymmenkunta uudelleenkirjoitettua perussatua. Mukaan valitaan tunnettuja ja tekijänoikeusvapaita kansansatuja. Suoritustapa on mahdollisimman yksinkertainen (rasti ruutuun esimerkiksi lukupassiin), mutta innokkaammille tarjotaan myös mahdollisuus kirjata ylös lapsen kommentteja ja omia kokemuksia iltasaduista (tyhjää tilaa). Mahdollisuuksien mukaan vihkoon tehdään kuvitus: valokuvitus tai yksinkertainen piirroskuvitus. Mukana voi olla myös värityskuvia.

Materiaalipakettiin tulee seuraavat sadut, joista osa voidaan ottaa mukaan heti ja osa sitä mukaan, kun työ edistyy:

1.    Lumikki
2.    Tuhkimo
3.    Ruusunen
4.    Punahilkka
5.    Hannu ja Kerttu
6.    Hölmöläissatu
7.    Kultakutri
8.    Jaakko ja pavunvarsi
9.    Keisarin uudet vaatteet
10.  Kaunotar ja peto
11.  Poika, joka söi kilpaa peikon kanssa
12.  Kettu ja kurki
13.  Korppi ja kettu
14.  Seitsemän pientä kiliä
15.  Kolme pukkia
16.  Bremenin soittoniekat

Jatkossa materiaalipakettia on helppo jakaa esim. temaattisesti. Palautettua lukupassia vastaan saa Ketunpentu-lukudiplomin sekä nipun kirjasuosituksia jatkoa varten. Kirjastot kokoavat ja lainaavat myös valmiita kirjakasseja nimenomaan iltasatuhetkiä ajatellen. Hankeapurahan turvin ja kuntien panostuksen avulla Ketunpennun suorittajille voidaan myös antaa ikioman iltasatukirja.

Jakelu Materiaalipaketti tuotetaan paperi- ja e-muodossa. Vihkoa voidaan jakaa varhaiskasvatuksen kautta vanhempainilloissa, päivähoitoyksiköissä sekä avoimen varhaiskasvatuksen kautta,. Vihko tulisi jakoon myös kirjastoissa ja jos kunta lähtee mukaan, jakelua voidaan laajentaa koteihinkin. Mahdollisuuksien mukaan jalkaudumme myös kerhoihin.

Hankeen tavoitteet ja ideologinen tausta On huolestuttavaa huomata, että some vie niin aikuisia kuin lapsiakin. Vuorovaikutus tapahtuu verkossa lyhyin lausein, ei itseä rikkaasti ilmaisten ja kasvotusten. Varsinkin pienten lasten kielellisessä kehityksessä ja sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissa on tapahtunut huolestuttavaa notkahdusta. Kognitiivisten taitojen puutteet näkyvät esiopetuksessa ja alakoulussa. Lukemisharrastuksen edistämiseen löytyy kyllä syitä, mutta vaikuttaa siltä, että someen eksyneet vanhemmat tarvitsevat erityistä tukea ja valmista materiaalia.

Yhteistyö Pilotti toteutetaan Toenperän kirjaston Rantasalmen kirjaston ja Rantasalmen varhaiskasvatuksen yhteistyönä (varhaiskasvatusesimies Tiina Vepsä).

Kustannukset Materiaalikuluihin ja kirjahankintoihin haetaan tukea AVIlta. Kunta osallistuu monistuskuluihin. Konsepti otetaan käyttöön Toenperän kirjastoissa, jatkossa se voidaan antaa myös LUMME-kirjastojen, yleisten kirjastojen käyttöön Suomessa ja maailmalla.


Jälkisanat Puheterapeutti Hannele Hyvärinen Satakieli-ohjelman Kielisato -blogi 21.4.2015

Mukailtu tekstistä: Kymmenen syytä lukea lapselle
:

1) Läheisyys: ”Turvallinen syli on lapselle maailman paras paikka”

2) Yhteinen tekeminen

3) Kielelliset taidot: Mitä enemmän luet lapselle, sen paremmat kielelliset kyvyt hänelle kehittyvät ja sen paremmin hän pärjää myös koulussa. Mitä enemmän lapsella ja vanhemmalla on kielellistä vuorovaikutusta, sitä paremmat kielelliset taidot lapselle kehittyvät: ”Lapset eivät synny fiksuina, heistä tehdään fiksuja”.

4) Sanavarasto: kotiarki kulkee myös puheen ja kielen kannalta tuttua polkua, mutta lukeminen kasvattaa sanavarastoa, koska kirjojen kieli on runsaampaa ja rikkaampaa. Lukeminen rikastuttaa myös isojen lasten, nuorten ja aikuisten sanavarastoa.

5) Kielioppi ja lauserakenteet: arkikielemme on melko yksinkertaista, kirjoilla ja sarjakuvilla voimme monipuolistaa kielioppia ja lauserakenteita.

6) Asioiden loppuun saakka tekeminen: kirjoja lukiessa harjoitellaan keskittymistä ja itsehillintää ja tuetaan lapsen valmiuksia tehdä asiat valmiiksi.

7) Keskittyminen ja tarkkaavaisuus: ”Lukeminen vahvistaa keskittymistä sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä”, erot keskittymiskyvyssä alkavat näkyä koulun ensimmäisillä luokilla. Lapsi, joka on valpas ja jaksaa keskittyä opetukseen menestyy paremmin ja koulunkäyntikin tuntuu varmasti mielekkäämmältä. Ja valppautta ja keskittymiskykyä voi harjoitella! Lukemalla!

8) ”Mielenmalli (engl. theory of mind) tarkoittaa kykyä ymmärtää, että toisen mieli ei ole sama kuin oma mieli.” Tarinoiden kautta voimme ymmärtää, että toiset ajattelevat eri tavalla, voimme ymmärtää miksi he ajattelevat eri tavalla. Tämä taas tukee lapsen sosiaalisia taitoja. ” Ihmiset, jotka lukevat, ovat taitavampia myös tilanteissa, joissa vaaditaan toisen näkemyksen ymmärtämistä.”

9) Yleistieto & sivistys: lukemalla oppii ja tieto on valtaa.

10) Elinikäinen ystävä: vanhempien myönteinen asenne kirjoihin ja lukemiseen näkyy myöhemmin positiivisena suhtautumistapana kirjoihin. On sanonta: ”Maailmani rajat ovat kieleni rajat”. Kirjojen kieli ja maailma on rajaton.

Jenni Joru, Toenperän Rantasalmi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti